The Safety Coach Podcast
EP118 : งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติครั้งที่33
EP117 : Hardwiring Happiness สมองสร้างสุข

EP117 : Hardwiring Happiness สมองสร้างสุข

July 3, 2019

วิธีการทำให้ชีวิตมีความสุข โดยการสร้างการเชื่อมโยงใหม่ๆของสมอง และ ตอบสนองในสิ่งที่สมองต้องการ ประกอบไปด้วย ความปลอดภัย ประโยชน์ที่เราได้รับ และ ความสัมพันธ์

EP116 : สุขภาพที่ดี นำไปสู่ความปลอดภัยที่ดี

EP116 : สุขภาพที่ดี นำไปสู่ความปลอดภัยที่ดี

June 30, 2019

มีความปลอดภัยที่ดีในสถานประกอบการ แต่แปลกที่สุขภาพของพนักงานกลับไม่ดี การออกกำลังกายช่วยได้ครับ www.pramoteo.com

EP115 :  การจัดการความเครียด

EP115 : การจัดการความเครียด

June 26, 2019

เวรกรรมของ จป.วิชาชีพ งานเยอะ คนน้อย หน้างานก็ต้องไปดู เอกสารก็ต้องลงไปทำ เครียดๆๆ ทำอย่างไรดี ลองฟังดูครับ

EP114 : หัวหน้าไม่กล้าเตือน เมื่อลูกน้องฝ่าฝืนกฎความปลอดภัย

EP114 : หัวหน้าไม่กล้าเตือน เมื่อลูกน้องฝ่าฝืนกฎความปลอดภัย

June 24, 2019

ปัญหาโลกแตก เมื่อผู้นำด้านความปลอดภัย ไม่เป็นตัวอย่างที่ดี ไม่ตักเตือนลูกน้อง เราจะทำอย่างไรดี ลองฟังดูครับ www.pramoteo.com

EP113 : การโน้มน้าวด้านความปลอดภัย

EP113 : การโน้มน้าวด้านความปลอดภัย

June 17, 2019

Safety Motivation ด้วยวิธีการสร้างคุณค่าให้กับตนเอง และ ผู้อื่น www.pramoteo.com

EP112 : จป.อายุ 35 เงินเดือน 8 หมื่น เธอทำยังไง

EP112 : จป.อายุ 35 เงินเดือน 8 หมื่น เธอทำยังไง

June 14, 2019

น้องคนนี้เก่งมาก อายุแค่ 35 แต่เงินเดือน 8 หมื่น อะไรบ้าง ที่มีผลต่อเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น เธอมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง มาฟังกันครับ www.pramoteo.com

EP111 : นายจ้างไม่ทำตาม กม. ความปลอดภัย ทำอย่างไรดี?

EP111 : นายจ้างไม่ทำตาม กม. ความปลอดภัย ทำอย่างไรดี?

June 12, 2019

บอกก็แล้ว อ้างกม. ก็แล้ว นายจ้างใส่เกียร์ว่าง ไม่ไหวแล้วค่ะ ทำอย่างไรดี www.pramoteo.com

EP110 : ผู้นำด้านความปลอดภัย ต้องเป็นตัวอย่างที่ดี

EP110 : ผู้นำด้านความปลอดภัย ต้องเป็นตัวอย่างที่ดี

June 10, 2019

เพราะผู้นำทำตัวไม่ดี แล้วจะให้ผู้ตามทำตัวดีตาม มันเป็นไปได้ยาก www.pramoteo.com

EP109 : กฎหมายบังคับมั้ย คำที่ผมไม่อยากได้ยิน

EP109 : กฎหมายบังคับมั้ย คำที่ผมไม่อยากได้ยิน

June 8, 2019

วิธีการทำให้นายจ้าง ไม่พูดคำนี้ และเต็มใจทำเพื่อความปลอดภัย www.pramoteo.com