The Safety Coach Podcast
EP142 : BBS ช่วยลดอุบัติเหตุได้อย่างไร

EP142 : BBS ช่วยลดอุบัติเหตุได้อย่างไร

October 21, 2019

กรอบความคิด เป็นสิ่งที่ผมให้ความสำคัญเป็นอย่างมากครับ เพราะ มันคือตัวกำหนด การกระทำเพื่อความปลอดภัย www.pramoteo.com

EP141 : เพิ่มรายได้จากการเป็น จป.วิชาชีพ

EP141 : เพิ่มรายได้จากการเป็น จป.วิชาชีพ

October 15, 2019

เปลี่ยนอาชีพเสริม ให้เป็นอาชีพหลัก www.pramoteo.com

EP140 : แนะนำ Podcast ไทยๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
EP139 : ความอดทนต่ำ ความวิตกกังวลสูง

EP139 : ความอดทนต่ำ ความวิตกกังวลสูง

October 6, 2019

เราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความสะดวกสบาย แต่แปลกที่คนเรากลับมีความทุกข์ ความวิตกกังวลมากกว่าเดิม www.pramoteo.com

EP138 : ทำ BBS แล้วไม่สำเร็จ ทำอย่างไรดี

EP138 : ทำ BBS แล้วไม่สำเร็จ ทำอย่างไรดี

October 4, 2019

แบ่งปันสิ่งที่ผู้เข้าสัมมนามาเข้าฟัง BBS และ ได้แลกเปลี่ยนความคิดกันครับ www.pramoteo.com

EP137 : ความสุข กับ ความปลอดภัย

EP137 : ความสุข กับ ความปลอดภัย

September 22, 2019

อารมณ์นำไปสู่การกระทำ อารมณ์ดี นำไปสู่พฤติกรรมที่ดี มีความปลอดภัย www.pramoteo.com

EP136 : เทคเนิคการสอนเรื่องความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี

EP136 : เทคเนิคการสอนเรื่องความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี

September 20, 2019

หลุมพรางของวิทยากรมือใหม่ คือ เล่าทุกสิ่งที่เราอยากเล่า แต่ไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากรู้ มาลองฟังเทคนิคง่ายๆกันครับ www.pramoteo.com

EP135 : ลมหายใจ กับความปลอดภัย

EP135 : ลมหายใจ กับความปลอดภัย

September 16, 2019

หายใจไม่ดี ป่วยได้ง่ายๆ ง่วง อ่อนเพลีย เกิดอุบัติเหตุได้ www.pramoteo.com

EP134 : 3 ผีน้อยคนไทย ตายในที่อับอากาศ ประเทศเกาหลี

EP134 : 3 ผีน้อยคนไทย ตายในที่อับอากาศ ประเทศเกาหลี

September 14, 2019

ส่วนหนึ่งของสาเหตุ มาจากการที่เราเป็นแรงงานที่ผิดกม. โรงงานที่รับเราเข้าทำงาน ก็ต้องเป็นโรงงานที่ทำผิดกม. รวมถึงเรื่องของการฝ่าฝืนกม.ความปลอดภัยด้วย

cr ภาพ : Kapook

EP133 : ความเมื่อยล้า กับความปลอดภัยในการทำงาน

EP133 : ความเมื่อยล้า กับความปลอดภัยในการทำงาน

September 7, 2019

อาการเมื่อยล้าเรื้อรัง และ เฉียบพลัน มีผลต่อผลผลิต และความปลอดภัย www.pramoteo.com