The Safety Coach Podcast

EP326 : ทำไมจึงคัดค้าน ร่างกฎกระทรวง 21(3)

August 26, 2021

🔥 ย่อยมาให้ครับ

คนที่จะเป็น จป.วิชาชีพได้ ตามร่างกฎกระทรวง 21(3)

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.ตรี 2. มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี ในสถานประกอบการตามบัญชี 1 หรือ 2 3. ผ่านการอบรมหลักสูตร จป.วิชาชีพ 4. ผ่านการประเมิน ภายใน 5 ปี นับตั้งแต่กฎกระทรวงฉบับนี้บังคับใช้

📌 ต้องผ่านคุณสมบัติทุกข้อ

ซึ่งแน่นอน น้องๆที่กำลังจะจบ หรือ คนที่จบสายตรงมา ส่วนใหญ่คงจะไม่พอใจ โดยเข้าใจตรงกันว่า...

คนที่จะเป็น จป.วิชาชีพได้ คือ

จบ ป.ตรีมา + ทำงาน 5 ปี + ได้ อบรมจปว + สอบผ่าน = เป็น จปว ได้ทันที

มีศักดิ์ศรี และ คุณสมบัติเท่าเทียมกันกับคนที่จบมาโดยตรง

ก่อนหน้านั้น ก็มีการคัดค้าน ไม่เห็นด้วย จากมหาวิทยาลัย 42 แห่ง เมื่อปี 2561 ในข้อ 13(4)

เกี่ยวกับร่างกฎกระทรวง ฯ

👉 โดยให้เหตุผลว่า

1) หลักเกณฑ์/หลักสูตรการอบรมอาจไม่เข้มข้นและไม่ได้มาตรฐาน

2) ผู้แทนมหาวิทยาลัยยืนยันว่า จป.วิชาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงานไม่ได้ขาดแคลน เนื่องจากในแต่ละปีมหาวิทยาลัยผลิตออกมาอย่างเพียงพอ

3) ไม่เป็นธรรมต่อนักศึกษาที่เรียนหลักสูตร จป.โดยตรง

4) ไม่ต้องการให้มี 2 มาตรฐานระหว่าง จป.ที่จบหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยตรงและ จป.ที่มาจากการอบรม

โดยได้เสนอทางแก้ กรณียกเลิก ข้อ 13 (4)

👷 เพื่อนๆมีความคิดเห็น กันอย่างไรบ้างครับ?

ซึ่งการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และ เป็นข้อเท็จจริง

จะมีส่วนสำคัญเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดกับแรงงาน และ ประเทศชาติครับ

😊 ขอความคิดเห็นอย่างมีสตินะครับ งดใช้ความรุนแรงทางถ้อยคำ

#จปวไม่ใช่ใครก็ได้ #คัดค้านกฎกระทรวง www.pramoteo.com

Podbean App

Play this podcast on Podbean App